فرصت‌های شغلی در شرکت متین گذر

شرکت متین گذر برای تکمیل تیم بازاریابی و فروش خود، اقدام به جذب نیروی ماهر و با تجربه کرده است. لذا در صورت تمایل به همکاری و استخدام در این شرکت همراه با حقوق پایه و درصد از فروش، فرم زیر را تکمیل فرمایید تا کارشناس ما آن را بررسی کرده و در صورت لزوم برای آشنایی بیشتر جلسه حضوری با شما تنظیم نماید.

Please Feel Free To Contact Us, We Will Respond To You ASAP.